Je staat altijd midden in je Omgeving!

OmgevingsAtelier Over ons CV Adviesdiensten One liners OmgevingsAtelier

©  OmgevingsAtelier

OmgevingsAtelier

Met het OmgevingsAtelier ben ik actief op het vlak van management, milieu en openbare ruimte.

In de periode 2008 - 2010 heb ik voor het netwerk ‘CROW Levende Stad’ met gemeenten gewerkt aan het delen van kennis over het beheer van de openbare ruimte. Dat netwerk omvatte zowel het inhoudelijke werk, alsook de managers en bedrijfskundigen. Daar is mijn passie voor openbare ruimte ontstaan.


Voor deze tijd heb ik als manager gewerkt bij DHV. De thematiek was toen ‘milieu’ en met name bodem en hergebruik van grondstromen en bouwstoffen. In deze periode heb ik als manager zowel in Groningen als in Amersfoort twee afdelingen gereorganiseerd naar een andere markt focus: van technisch gericht naar adviesgericht. Niet altijd leuk, wel noodzakelijk om door te pakken. Gelukkig met een goed resultaat.

De inhoudelijke kennis heb ik opgebouwd in de perioden daarvoor. Bij Arcadis heb ik veel geleerd inzake projectmatig en commercieel werken. Bij TNO heb ik diepgaande kennis opgebouwd over risicoanalyse.


In 1995 ben ik begonnen met cursus geven. De onderwerpen variëren van  adviesvaardigheden, hergebruik van grond, bodem, handhaving tot externe veiligheid. Altijd leuk om met een groep professionals aan het werk te zijn en kennis over te dragen. Cursus geven is echter ook leerzaam: je hoort wat er in de praktijk speelt.

Dit alles vormt de basis van mijn kennis en ervaring. Klik hier om enkele rapporten te zien die ik in de loop van de tijd heb gemaakt.Over ons

De naam ‘OmgevingsAtelier


De omgeving kan dus zowel fysiek zijn als sociaal. Beide omgevingen reken ik tot het werkgebied van het OmgevingsAtelier. Met het woord atelier bedoel ik dat er vrije en creatieve ruimte moet zijn om tot nieuwe ideeën te komen, samenwerking te verbeteren of te adviseren. Mensen moeten hier hun eigen rol en verantwoordelijkheid kunnen oppakken, voor zichzelf en voor anderen. Vandaar dat ik het motto hanteer:


Je staat altijd midden in je omgeving!